Opening Jeu de Boulesbaan HaagwijkOpening Jeu de Boulesbaan Haagwijk
Project Vier het leven!Project Vier het leven!
Nacht van Kunst en KennisNacht van Kunst en Kennis
Leidse CultuurwekenLeidse Cultuurweken
Filmproject Slaaghwijk WereldwijkFilmproject Slaaghwijk Wereldwijk

Stichting Sint Maarten

Organisatie

De speeltuin van de lokale vereniging opknappen, een vertrouwenspersoon bij Jeugddorp opleiden of zomerbonnen van De Bakkerij voor gezinnen die het moeilijk hebben. Het zijn enkele voorbeelden van goede Leidse initiatieven waaraan Stichting Sint Maarten doneert.

Wat is de Stichting Sint Maarten

De Stichting Sint Maarten is een vermogensfonds dat vanuit een christelijke levensbeschouwing maatschappelijke hulp en zorg (materieel en geestelijk) geeft aan organisaties die opkomen voor hulpbehoevende jongeren in Leiden of directe omgeving. Dat kan door het geven van subsidie of op een andere manier steunen van instellingen op charitatief en maatschappelijk gebied met als doel het verlenen van hulp en zorg aan hulpbehoevende jongeren en jongvolwassenen.

Aandachtsgebieden

De Stichting Sint Maarten richt zich vooral op de hulp aan kinderen uit minder bedeelde gezinnen. Kinderen die door allerlei omstandigheden minder aandacht krijgen dan ze nodig hebben. Met een extra steuntje in de rug worden kinderen gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen. 

Historie

De Stichting Sint Maarten in Leiden heeft een bewogen geschiedenis die begon in 1761 met het door het R.K. Armbestuur gebouwde weeshuis voor jongens aan de St. Jacobsgracht. In 1769 kwam hier een pand bij, bestemd als huisvesting van ‘oudelieden’. Tijdens de kruitramp in 1807 werd het pand zwaar beschadigd maar een paar jaar later werd een nieuw gebouw in gebruik genomen.

Na een renovatie in 1968 werd Huize St. Maarten bestemd voor de huisvesting en opvoeding van kinderen uit 'niet harmonische gezinnen'. Vanaf 1973 vond het Vrouwen opvang centrum hier haar onderkomen. Sinds 1984 is het complex door de gemeente Leiden verbouwd tot zelfstandige wooneenheden voor met name studenten.

De Stichting Sint Maarten heeft sinds 2013 geen werknemers en zorgverleners meer. Ook zijn de laatste panden verkocht. De stichting zet de opbrengsten van het daarmee verzamelde vermogen in om organisaties die kinderen uit de Leidse regio te helpen.

Bestuur

Het onbezoldigde bestuur van Stichting Sint Maarten bestaat uit Ruud de Vaan, Jorg van Arkel, Lieke Buurman en Denise van den Dungen.

Voor wie

De Stichting Sint Maarten financiert projecten en initiatieven van organisaties die ten goede komen aan hulpbehoevende kinderen en jongeren. Het gaat daarbij altijd om initiatieven zonder winstoogmerk die ten goede komen aan een brede doelgroep en niet aan individuen.

Werkgebied

De regio van de Stichting Sint Maarten bestaat uit de gemeente Leiden en gemeentes in de directe omgeving.

Criteria

De Stichting Sint Maarten kan financiële steun verlenen als een aanvraag tenminste voldoet aan de volgende eisen.

  • De aanvrager maakt zich duidelijk bekend (stichting of een vereniging).
  • Het project richt zich op inwoners van de regio Leiden.
  • Het verbeteren van welzijn van met name kinderen of jongeren staat centraal.
  • Het project heeft een bredere doelgroep dan de eigen directe omgeving. Individuele aanvragen worden niet gehonoreerd.
  • De organisatie mag geen winstoogmerk hebben.
  • Een bescheiden of onbezoldigde organisatie en advisering strekt tot aanbeveling.

Wijze van aanvragen

De Stichting Sint Maarten ontvangt aanvragen graag digitaal of schriftelijk. Aanvragen worden drie tot vier keer per jaar besproken.

Aanvragen bestaande uit tenminste een motivatie, begroting, KvK-uittreksel én statuten van de aanvragende partij kunnen uitsluitend digitaal via bestuur@stichtingstmaarten.nl worden ingediend.

Contact

Vragen? Neem contact op met de Stichting Sint Maarten. Stuur een email naar bestuur@stichtingstmaarten.nl.

Azim Dezign Webdesign: Aim Communication Webbeheer: Fonds 1818