Verrassend WinkelweekendVerrassend Winkelweekend
De BoekenzolderDe Boekenzolder
Morslint door AmberparkMorslint door Amberpark
Scratch LeidenScratch Leiden
De WeekendklasDe Weekendklas

Leidsche Maatschappij van Weldadigheid

Organisatie

De Leidsche Maatschappij van Weldadigheid tot voorkoming van verval tot armoede, tegenwoordig genaamd de Stichting Leidse Maatschappij van Weldadigheid, is een liefdadigheidsorganisatie die sinds 1817 bij voorkeur met een preventief oogmerk hulp geeft aan Leidenaren in kwetsbare omstandigheden (vroeger aangeduid als minvermogenden).

Wat is de Leidsche Maatschappij van Weldadigheid

De Leidsche Maatschappij van Weldadigheid is een Stichting die de aan haar toevertrouwde fondsen beheert. De opbrengsten van het vermogen zoals rente en dividenden worden besteed aan allerlei projecten, initiatieven en fondsen voor mensen die het minder gemakkelijk hebben.

Aandachtsgebieden

De Leidsche Maatschappij van Weldadigheid vatte haar taak al vroeg breed op: men wilde niet alleen helpen bij nood, maar ook die nood voorkomen. Daarom was er ook aandacht voor scholing, werkgelegenheid en huisvesting. Zo hielp de Leidsche Maatschappij van Weldadigheid het onderwijs in naai- en breischolen en steunde zij ook de oprichting van en/of het betalen van schoolgelden aan de Kweekschool voor Zeevaart en Mathesis Scientiarum Genitrix.

Sinds 2007 levert de Leidsche Maatschappij van Weldadigheid samen met diverse andere fondsen een wezenlijke financiële en bestuurlijke bijdrage aan o.a. de Stichting Urgente Noden Leiden (SUN Leiden), die als uitvoerende organisatie incidentele en laagdrempelige hulp biedt aan een groot aantal 'personen in kwetsbare omstandigheden'. De SUN Leiden biedt hulp bij (acute) financiële nood aan mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. In 2017 zijn er door de SUN bijna 250 aanvragen gehonoreerd.

Klik hier voor meer informatie over de SUN.

Historie

De Leidsche Maatschappij van Weldadigheid werd opgericht op initiatief van David du Mortier jr. (1757-1818) als secretaris van het departement Leiden van de Maatschappij 'Tot Nut van 't Algemeen'. Op 21 oktober 1817 stuurde hij hiertoe een voorstel aan de ingezetenen van Leiden om in ieder geval gedurende de winter zo nodig ondersteuning te verlenen in de vorm van vrije huishuur, kleding, levensmiddelen, turf of anderszins. Aanleiding tot deze oproep was de hoge nood van duizenden verarmde inwoners in de voorgaande winter. De oorzaak van hun problemen was vaak gelegen in werkloosheid, ziekte of overlijden van de kostwinner, vaak door cholera.

Op 7 Juni 2018 vond een bijeenkomst plaats ter gelegenheid van het 200 jarig bestaan van de Leidse Maatschappij van Weldadigheid (LMW) ter voorkoming van verval tot armoede, waarbij de  Leidse stadshistoricus dr Cor Smit het herdenkingsboek Strijden tegen Armoede presenteerde.

Bestuur

Het Bestuur van de Stichting bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden, met te verlengen zittingsperiodes van 4 jaar. Het bestuur verricht zijn werkzaamheden volledig onbezoldigd, daarbij ondersteund door een ambtelijksecretaris, C. van Leeuwen. Het bestuur vergadert 3-5x per jaar.

De bestuursleden zijn: dhr J.W.W. Coebergh (voorzitter),  dhr J.P. Heijboer (penningmeester), mw F.H. Hardeman (secretaris), mw O. Beerman, mw H. Heshusius en mw M. Vinkestijn.

Voor wie werkt de LMvW anno 2019?

Behalve de incidentele hulpverlening via de SUN richt de Leidsche Maatschappij van Weldadigheid zich op generieke bijdrage aan armoedebestrijding dan wel terugval bij de bevolking van Leiden en omstreken. Dit kunnen bestaande Stichtingen en Verenigingen zijn met een dergelijk doel, alsook nieuwe (veelal eenmalige) projecten en initiatieven. In het algemeen zijn dit projecten op het gebied van onderwijs, werkgelegenheid of sociale betrokkenheid. Hierbij wordt het begrip armoede ook breder opgevat bijvoorbeeld in relatie tot beweging en sociale contacten.

Werkgebied

De Leidsche Maatschappij van Weldadigheid richt zich primair op de inwoners van de gemeente Leiden, Leiderdorp, en Oegstgeest.

Criteria

De Leidsche Maatschappij van Weldadigheid hanteert de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage:

  • Een project dient een bijdrage te leveren aan het voorkomen of bestrijden van verval tot en terugval in armoede; of,
  • Een project dient een bijdrage te leveren aan de versterking van sociale infrastructuur en/of bewustwording.

Wijze van aanvragen

Aanvragen kunnen worden ingediend via de website van de Leidsche Maatschappij van Weldadigheid.

Contact

Leidsche Maatschappij van Weldadigheid
mw F.E. Hardeman, secretaris
Achterweg 16
2223 BG Katwijk
E-mail: fhardeman@lmvw1817.nl


Voor vragen met betrekking tot de financiele afwikkeling van uw aanvraag kunt u contact opnemen met de penningmeester Jeroen Heijboer, jheijboer@lmvw1817.nl

Azim Dezign Webdesign: Aim Communication Webbeheer: Fonds 1818